1983 - 1990: Groeien van recessie tot recessie

De recessie had een nefaste invloed op de bus-en carsector. Uitvoer was de enige uitweg. Het exportaandeel voor bus, car en IV steeg tot 80% en meer.

1980,1984

De eerste vliegveldbus werd afgeleverd, aan Sabena. In 1984 kwam de grote doorbraak voor dit nieuwe producttype met de levering van 22 eenheden aan Milaan. Op dit ogenblik rijden Van Hool vliegveldbussen op enkele tientallen luchthavens over de hele wereld.

1980,1984

1983

De Bangkok kwestie: Van Hool bood in samenwerking met Volvo duizenden bussen aan, samen met tientallen werkplaatsen en opleiding voor het personeel. Dit project kreeg de voorkeur dankzij de steun van de Belgische instanties. Pas enkele jaren later werd dan eindelijk een bestelling geplaatst voor 300 gelede bussen, die enkele dagen later reeds geannuleerd werd.,Op 02 mei 1983: Burgerlijk ingenieur Leon Van Hool, verantwoordelijk voor product-ontwikkeling en overzeese marketing, overleed plots op 47-jarige leeftijd. Zijn doelstellingen waren een markt-en klantgerichte benadering, de ontwikkeling van technologisch vooruitstrevende producten (T8), het verder uitbouwen van Van Hools plaats als onafhankelijk busconstructeur, en bovendien automatisering en rationalisatie van het productieproces om de concurrentiepositie te verstevigen en de product-kwaliteit te verbeteren.

1983

1984

De eerste 10 integrale T8 touringcars werden naar de USA verscheept, een bescheiden begin voor wat later een succesverhaal zou worden. Van Hool haalde een vermelding in het Guinness Book of Records met zijn 18 m lange, gelede "Jumbulance", de grootste ambulance ter wereld, gebouwd voor de Britse liefdadigheidsorganisatie ACROSS.

1984

1985

Op het UITP-salon van Brussel werd de lagevloerbus A500 gelanceerd. Van Hool was er als eerste constructeur in geslaagd een bus te bouwen met een volledig lage vloer over de hele lengte. Ook de styling betekende een trendbreuk.,Het T8-gamma was intussen zeer veelzijdig geworden. Het Alizée koetswerk werd herdacht en nog aantrekkelijker gemaakt.,Bij de ontwikkeling van nieuwe opleggers stonden volumevergroting en gewichtsvermindering, ter verhoging van het rendement, centraal.,De CAD-CAM technologie werd ingevoerd om vlugger, gestandaardiseerd en tegen lagere kosten te kunnen ontwerpen en produceren. De AQAP-kwaliteitsnormen werden toegepast om de algemene integratie van ontwikkeling, productie, verkoop en naverkoop te bevorderen.,In de I.V.-afdeling werden nieuwe investeringen gedaan in kantoren en uitrusting. De productie-capaciteit steeg tot 20 eenheden per dag, door rationalisering en standaardisering die leidden tot kostprijsverlaging in ontwerp en productie. Maar er bleef een grote flexibiliteit vereist door de steeds wijzigende reglementeringen, protectionistische maatregelen en veranderingen in maten en gewichten. Een schaalvergroting tekende zich af op de markt.,=> enkele betwistbare dossiers (MIVA, leger),Gevolg: levering in 1990 van 22 gelede stadsbussen aan Montréal (Van Hool is de enige Europese constructeur die op de beschermde Noord-Amerikaanse openbaar-vervoermarkt kon leveren). De economische heropleving had effect op de verkoopresultaten van de I.V.-afdeling. Meer dan 2.000 voertuigen per jaar werden verkocht. Op de busmarkt was de concurrentie strijd enorm. Op de Europese autocarmarkt was er een stagnatie.

1985

1987

Met ABC Bus Companies, Inc. uit Florida werd een overeenkomst getekend voor de exclusieve distributie van Van Hool touringcars in de USA. Van Hool werd er op enkele jaren tijd de grootste invoerder.

1987

1989

Levering van de 200e Van Hool car voor de USA.

1989

1990

Een nieuw dieptepunt in de economische toestand, met als gevolg: herstructureringen, rationaliseringen, overnames & fusies, overcapaciteit in personen- en goederenvervoer. Spanje en Zweden brokkelden af, in Frankrijk en Groot-Brittannië hielden we stand, in de U.S.A. boekten we vooruitgang.,Van Hool nam LAG Bus in Bree over, met het oog op extra productie-capaciteit. Het door LAG geproduceerde carmodel werd onder de naam EOS in een aparte juridische entiteit ondergebracht.

1990