Word Van Hool ambassadeur

Voorwaarden

Het is in een steeds krappere arbeidsmarkt een heuse zoektocht om de juiste medewerkers te vinden voor Van Hool en jullie hulp is meer dan welkom.

Als fiere ambassadeurs van Van Hool kunnen jullie externe kandidaten voor vacatures voorstellen.

Indien jullie kandidaat ook effectief bij ons aan de slag gaat en er gedurende 6 maanden ononderbroken blijft, trakteren we jullie op een Bongo-bon voor een Citytrip Deluxe.

Wat moet je ervoor doen?

Stel een familielid, kennis of vriend(in) voor om ook bij Van Hool te komen werken.

  • Licht een vacature toe aan je potentiële externe kandida(a)t(e). Het overzicht staat op onze website www.vanhool.be/vacatures (zowel arbeiders als bediendenjobs).
  • Zorg ervoor dat je kandida(a)t(e) na het verschijnen van de vacature online solliciteert met vermelding van jouw naam in de motivatiebrief/e-mail.
  • Indien je externe kandida(a)t(e) ook effectief wordt aangeworven voor die vacature, krijg je de Bongo-waardebon voor een Citytrip Deluxe ter waarde van ongeveer € 300. Deze ontvang je tijdens de 7de maand na indiensttreding van de externe kandida(a)t(e) die jij aanbracht, op voorwaarde dat betrokkene nog tewerkgesteld is bij Van Hool op dat tijdstip.

Wie kan deelnemen? Wie is uitgesloten? Voor welke functies?

  • Alle eigen medewerkers met een Van Hool-arbeidsovereenkomst of mensen die vanuit hun kennis van de Van Hool-organisatie een valabele externe kandida(a)t(e) voor een specifieke vacature kunnen aanbrengen, komen in aanmerking.
  • Zijn uitgesloten van de beloning: directieleden, HR-medewerkers die deel uitmaken van het betreffende rekruteringsteam en alle andere medewerkers die direct betrokken zijn bij de beslissing rond de betreffende vacature.
  • De beloning wordt toegekend voor alle kaderfuncties, voor alle bediendefuncties en voor alle arbeidersfuncties die met een Van Hool-arbeidsovereenkomst worden ingevuld. Functies die met een interimcontract worden ingevuld, zijn uitgesloten.

Wat zijn Bongo-bonnen?

Bongo-bonnen zijn belevenisbonnen voor originele activiteiten en weekendtrips, verpakt in een luxueus doosje met een boekje waarin alle mogelijkheden waaruit je kan kiezen, worden voorgesteld. Jij ontvangt een Bongo waardebon voor een Citytrip Deluxe ter waarde van ongeveer € 300.

Word Van Hool ambassadeur