futureproof

Czyste. Bezpieczne. Odporny na przyszłość.

futureproof

bezpieczeństwo

futureproof

ergonomia

futureproof

wysoka jakość

futureproof

prostota

Również w tych trudnych czasach możesz na nas liczyć. Zapewniamy rozwiązania pozwalające zoptymalizować wydajność floty Van Hool: czyste powietrze, niezbędny dystans społeczny i higieniczne środowisko.

Pozwala to na szybkie wznowienie działalności w odpowiedzialny sposób, z zachowaniem bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

 • program autocar
 • Program autobusowy
Separatory dla pasa?erów

Separatory dla pasa?erów

 • Elastyczne ustawienie.
 • 2 ?ruby, bez trwa?ych uszkodze?.
 • Mo?liwo?? indywidualnej regulacji k?ta nachylenia.
 • ?atwe czyszczenie.
 • ?atwa wymiana plastikowej klapki.
 • Bez wp?ywu na homologacj? fotela.
 • Zestaw do monta?u w?asnego lub przez Van Hool.
Separatory dla kierowcy

Separatory dla kierowcy

 • ?atwy monta?.
 • Brak trwa?ych uszkodze? dzi?ki istniej?cym mocowaniom.
 • ?atwe czyszczenie.
 • Mo?liwo?? wymiany plastikowej klapki.
 • Zestaw do monta?u w?asnego lub przez Van Hool.
Dozowniki

Dozowniki

 • Dozowniki z alkoholem w poje?dzie zapewniaj? optymaln? higien? r?k.
Ta?ma nad fotelami

Ta?ma nad fotelami

 • Szybkie w monta?u ta?my ograniczaj?ce liczb? miejsc i zapewniaj?ce utrzymanie niezb?dnego dystansu fizycznego mi?dzy pasa?erami.
Kontrola bezpiecze?stwa przeciwwirusowego

Kontrola bezpiecze?stwa przeciwwirusowego

 • Dezynfekcja klimatyzacji.
 • Sprawdzenie akumulatora.
 • Kontrola poziomu p?ynów.
 • Kontrola opon.
 • Ogl?dziny podwozia.
 • Test hamulców.
 • Jazda testowa.
Van Hool CAPS

Van Hool CAPS

 • Van Hool CAPS (Clean Air Purifying System) wykorzystuje najnowocze?niejsz? technologi? do ...
 • oczy?ci? powietrze.
 • sterylizowa? jony.
 • bakterie i wirusy.
Optymalizacja oprogramowania HVAC

Optymalizacja oprogramowania HVAC

 • Dzi?ki optymalizacji oprogramowania HVAC (ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja) zanieczyszczone powietrze jest stale odprowadzane, a w jego miejsce doprowadzane jest ?wie?e powietrze z zewn?trz. Pozwala to zminimalizowa? rozprzestrzenianie si? wirusów przez systemy klimatyzacji i luki baga?owe, zapewniaj?c zdrowsz? podró? pasa?erom.
Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza

Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza

 • Aby zapewni? optymalne dzia?anie systemu klimatyzacji, wskazana jest wymiana lub czyszczenie filtrów powietrza.
Ozonowy oczyszczacz powietrza Hispacold ECO3

Ozonowy oczyszczacz powietrza Hispacold ECO3

Zestawy filtrów do klimatyzacji

Zestawy filtrów do klimatyzacji

Pakiet klimatyzacji

Pakiet klimatyzacji

 • • Czyszczenie i wymiana filtrów powietrza
 • klimatyzacji.
 • • Kontrola systemu klimatyzacji.
 • • Czyszczenie (dezynfekcja) parowników/
 • skraplaczy.
 • • Optymalizacja ?wie?ego powietrza w klimatyzacji.
Czujnik temperatury i maski pasa?era

Czujnik temperatury i maski pasa?era

 • Mierzy temperatur? cia?a bez fizycznego kontaktu
 • Sprawdza, czy dana osoba nosi mask? na twarz
 • Szybko i do 1,5 m
Separator dla kierowcy

Separator dla kierowcy

 • Ekran z pleksiglasu chroni zarówno kierowc?, jak i pasa?erów. Pó?eczka p?atnicza pozostaje bezpiecznie dost?pna.
Dozowniki

Dozowniki

 • Dozowniki z alkoholem w poje?dzie zapewniaj? optymaln? higien? r?k.
Optymalizacja oprogramowania HVAC

Optymalizacja oprogramowania HVAC

 • Dzi?ki optymalizacji oprogramowania HVAC (ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja) zanieczyszczone powietrze jest stale odprowadzane, a w jego miejsce doprowadzane jest ?wie?e powietrze z zewn?trz. Pozwala to zminimalizowa? rozprzestrzenianie si? wirusów przez systemy klimatyzacji i luki baga?owe, zapewniaj?c zdrowsz? podró? pasa?erom.
Zestawy filtrów do klimatyzacji

Zestawy filtrów do klimatyzacji

Pakiet klimatyzacji

Pakiet klimatyzacji

 • Czyszczenie i wymiana filtrów powietrza
 • klimatyzacji.
 • Kontrola systemu klimatyzacji.
 • Czyszczenie (dezynfekcja) parowników/
 • skraplaczy.
 • Optymalizacja ?wie?ego powietrza w klimatyzacji.
Van Hool Caps new
 • Czysto.
 • Bezpieczeństwo.
 • Futureproof.

 

 
 

 

 
Luce UVC

Luce UVC

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytaj o więcej informacji